4:21-41

21 : , ? , ?
22 , , , .
23 , !
24 : , : , , .
25 , , , , .
26 : , ,
27 , ; , ,
28 , , .
29 , , .
30 : ? ?
31 - , , , ;
32 , , , .
33 , .
34 , .
35 : .
36 , , , ; .
37 ; , .
38 . : ! , ?
39 , , : , . , .
40 : ? ?
41 : , ?

, : , ? ?
, .
, ? , ? (. 21).
, , .
, — , — , , , . , , . ?.. ? ? ? ? , , " "? ? , — ?
. , , . .
?
... — , — : , , . , , (. IV, 12-13).
. , , . , , , , , . , . .
, , , (. 22).
. , , , , , , . , - , . , : , , , , , ... . , , , , . , , , , , , . , , , " ", " " . . , , , , , . , , , , , , , , , . " , , !", " !", " : !" ? , , . . , , , ! ? . , . .
, . , , , , . , . , , . . : , , , , . : , , , . , , . , .
— : , , , . , , . : , , . , , , , , , , , .
. , , — , . , , .
?.. ? , , ?
. , , (. V, 28). , , .
. : , ; , (. V, 37), — : , , . - , , , ...
, , , , .
, , - . , . , . , , . . , , , , , , , , (. V, 15).
, , . , .
, , :
: , : , , . , , , , (. 24-25).
.
, . ? , , . ? , ? ? , ?
, , , (. XXV, 29).
, , , , , . , , . , , , , : !.. , , , ; , , , , (. XXV, 26-29).
: — , — , — , , , — . , , , , , , , ... , ; , , .
; . , , — .
, , , . , , . : , , .
, , , , . : , , , , , .
. , , . . , , , . , . , , , , , , . , , , , . .
, , , . , - , , . . , .
- , . , . , , , , .
, , 15-20 , , - . , , .
— . , , , , .
, , , , , : . , . . ? , ? . - , , , , . — . , , , , . , . .
. , , — . , , . . , , , . , , , . - , , , , . , , : — , — . , , , , , , , ( . VI, 9-10). , . , , , — , : : ( . XXV, 30).
:
1. , -: , , , , , — , , . .
2. , .
3. . , , .
, , - . . — , , : . , "" "", . , , , , , , . , , , , .
: , , . , , , , - . , , — , — , .
, , , , , . , .
. , , — , , — , .
4. . , . , , , , , . : , - . , , .
5. , , , , . , .
.
.
1. . , , — (. V, 40). , . , , , .
2. , , , .
3. , , .
: . , , , . . , . , — , — , , , ? , , ; , , , , (. XVIII, 24).
. .
: , , , , . . , . , .
, , , , , , , , . , , — , . , , , . , , , ; , (. 31-32).
, , , .