1.  (805-867) -

Doxazomen sou Christe



2.  (805-867) -

Ek rizis agathis



3.  ... -

- .



4.  ... -


5.  ... -


6.  . -


7.  ... -


8.  ... -


9.  ... -


10.  ... -


11.  ... ... -


12.  ... -


13.  ... -


14.  ... , ... -


15.  ... -


16.  ... -


17.  ... -


18.  ... -


19.  , ... -


20.  ... , 5 -


21.  ... -


22.  ... -




, - . : . , . , . , : " , ".

(. 1960) – , , - : | | | | | | .

- .

(805-867) - , , : (805-867) - , , : | | .